PROJELER

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ PROJESİ


Ekoloji k Yaşam Merkez Projesinin amacı;

·Permakültür ve Kent Bahçeciliğini tanıtmak,

·Organik tarımla ilgili bilinci ve farkındalığı arttırmak,

·Doğal yaşamı desteklemek,

Bu hedefler doğrultusunda proje tamamlandığında;

Kent Bahçeciliği yaygınlaşacak ve kendi doğal gıdamızı yetiştirip hem sağlık açısından hem de toprağı ve doğayı anlamış olacağız. Doğal yaşam parkında hiçbir kimyasal ihtiyaç kalmadan birlikte doğal gıda üreteceğiz


}