MECLİS KOMİSYONLARI
YASAL DAYANAK

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.