SIKÇA SORULAN SORULAR
Belediyenin zabıta müdürlüğüne şikâyetinizi iletebilirsiniz.
Belediyenin yazı işleri birimi ile görüşebilirsiniz

1. Çiftlere ait 6 şar adet vesikalık fotoğraf (Son 6ay içinde çekilmiş olmalı)

2. Nüfus cüzdanlarının fotoğraflı asılları ve 1 er adet fotokopisi önlü/arkalı

3. Evlenme ehliyet belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) Eşlerden en az birinin Çeltik ve Mahallelerinde ikamet etmeleri.

4. Evlenme raporları. (Aile hekiminden) NOT :

5. Çiftlerin Birlikte başvurusu zorunludur.

6. Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün iddet müddeti süresi geçmelidir. Ya da Aile mahkemesinden iddet müddeti kaldırılma kararı getirmesi şarttır.

7. Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak karar ile evlenebilir. 17 yaşını tamamlayan erkek – kız velinin izni, eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. Anne-Baba biri ölmüş ise ölümü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.

8. Kızlık Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat esnasında belirtmelidir.

9. Evrakların geçerlilik süresi 6 ay (180 gün) dır.

10. Telefonla nikah günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır. Nikah günü ve başvurusu için evlenme dairesine başvuru zorunludur.

11. Nikah tarihini ertelemek veya iptal etmek isteyenler Nikah gününden en az 2 gün önce bildirmesi gerekmektedir.

12. Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olarak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. (Evlendirme yönetmeliği Md.28) Şahitlik yapacaklar TC kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanını yanında bulundurmalı ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

13. Suriyeli veya diğer ülke vatandaşlarından mülteci konumda olanlar İl Göç İdaresinden evlenme izin belgesi almak zorundadır. 1. a 2. b 3. c

Belediye Tahsilât Birimine müracaat ediniz.
Belediye Fen işleri birimini arayarak bilgi alabilirsiniz.
İhale yöntemiyle, istekliler arasından en uygun teklifi verenden, daha önceden hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak temin edilmektedir.
Belediye sayfasından beyaz masa uygulaması ile yükleyebilirsiniz?