PROJELER

TİCARET BORSASI YAPIM PROJESİ


Konya Ticaret Borsası ile birlikte Çeltik ilçemize 20.000 ton kapasiteli lisanslı çelik silolar kazandırılacak, burada Konya Ticaret Borsası ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aynı anda alım yapması sağlanacaktır.


}