İZMET STANDART TABLOSU
 
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                      ÇELTİK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1
Yapı Kullanım izin Belgesi
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
14- Telefon Ankastre Vizesi,
15- Çeltik Belediyesinden Numarataj Yazısı,
16 -Sığınak Raporu
17- İş bitirme Tutanağı
18- Harç ve Ücretler
19- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
20- Çeltik Belediyesi Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
21- İskân Dilekçesi
1 Saat
2
Çap
1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
1 Saat
3
Kuşat Ruhsat işleri
1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
1 Saat
4
Cenaze, Defin
1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
15 Dakika
5
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
1-  Başvuru dilekçesi
2- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ikamet belgeli
3- Mal varlığı araştırması
4-  Askerlik belgesi ayrıntılı (Askerlik şubesinden)
5- 2 Adet fotoğraf (Başvuru sahibi için)
6- Nüfus cüzdanı
1 Hafta
6
Nikâh işlemleri
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
1 Saat
7
İhale işlemleri
2886 sayılı kanun ve 4734 sayılı kanunlarda gerekli belgeler.
Kanunda belirtilen süreler
8
Gelir tahsili işlemleri
İnşaat ruhsat harçları için harç hesap dokümanı  (Belediye Fen İşlerinden)
10 Dakika
9
Giderlerin ödenmesi (Nakit durumunun müsait olması durumunda)
1- Tüzel Kişilerde vekaletname veya imza sirküsü
2- Fatura
3- Malzeme alım fişi
4- Maliye borcu yoktur belgesi
 
 
1 Saat
10
Ölçü ve ayar işleri (Görevli Memur geldiği ve ilan olduğu  zaman)
1- Ölçü ayar  beyanı formu
2- Harç  tahsil fişi
1 Saat
11
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
2.ve 3. sınıf GSM için ruhsat başvuru beyan formu ve formda belirtilen evraklar 
1 Saat
12
Gıda Sicil Belgesi
2.ve 3. sınıf GSM ruhsatı ve başvuru dilekçesi
1 Saat
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                          İkinci Müracaat Yeri:
İsim            :        İZZET AÇIKGÖZ                                                       İsim            :  Mehmet EKİZOĞLU
Unvan       :        HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU                        Unvan       :  Belediye Başkanı
Adres         :        ÇELTİK BELEDİYESİ                                      Adres         :  Çeltik Belediyesi
Tel             :        0332 871 2204                                                 Tel             :  0332 871 2204
Faks          :        0332  871 2800                                                Faks          :  0332 871 2014
E-Posta     :        cetlik@celtik.bel.tr                                           E-Posta      :  cetlik@celtik.bel.tr
 
 
            İlk Müracaat Yeri:                                                                          İkinci Müracaat Yeri:
İsim            :        AHMET AKTUĞ                          &nbs
 
BELEDİYE
Belediyemizin Tarihi
Belediye Başkanları
Hizmet Standardı
İmar Planı
Projeler
İhaleler
BİZİ TAKİP EDİN