GAYRİMENKUL SATIŞLARI / İhale Kayıt No: Encümen İhalesi / Tarih: 22.01.2016
T.C
ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
 
          Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda özellikleri ve muamman bedelleri belirtilen  arsa vasıflı gayrimenkulleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri doğrultusunda açık arttırma usulü ile  üzerinde belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis salonunda  Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.
 
İhale tarihi: 22/01/2016
 
İhale saati: 10:00’da Başlıyacaktır.
 
          İhaleye katılmak için gerekli belgeler :
 
1-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz veya 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre kabul edilen teminat mektupları.
 
2-Tebligat için adres beyanı.
 
3-Gerçek kişiler için T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi,başkaları adına gireceklerse noter vekaleti.
 
4-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
 
5-İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşlerinden ücretsiz görülebilir veya 50 (Elli tl) bedelle satın alınır. Şartnamenin alındığına dair Tahsilat makbuzu.
 
6-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul  ve taahhüt eder.
 
7-Satılacak gayrimenkullerin mevkii ,ada no, parsel no, muamman bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri tabloda belirtilmiştir.
 
8-İhaleye 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.
 
9-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
 
S.NO
MÜLKİYETİ
TAŞINMAZIN VASFI
MEVKİİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ M2
MUAMMAN BEDEL TL
GEÇİCİ TEMİNAT TL
İHALE TARİH/SAATİ
1
Çeltik Bld.
Arsa
Köy içi
139
7
547.16
600.000,00
18.000,00
22/01/2016 10:00
2
Çeltik Bld.
Arsa
Köy içi
139
8
547.23
500.000,00
15.000,00
22/01/2016 10:10
3
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
76
666.75
5.300,00
160,00
22/01/2016 15 10:20
4
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
77
680.65
5.350,00
160,00
22/01/2016 10:30
5
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
78
767.57
6.100,00
185,00
22/01/2016 10:40
6
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
79
578.89
4.600,00
140,00
22/01/2016 10:50
7
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
80
556.93
4.400,00
135,00
22/01/2016 11:00
8
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
81
483.42
3.800,00
115,00
22/01/2016 11:10
9
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
83
493.88
3.900,00
120,00
22/01/2016 11:20
10
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
84
518.84
4.100,00
125,00
22/01/2016 11:30
11
Çeltik Bld.
Arsa
Tekke Tepesi
224
85
544.48
4.300,00
130,00
22/01/2016 11:40
 
BİZİ TAKİP EDİN