ARSA SATIŞI / İhale Kayıt No: 2886 D.İ.K / Tarih: 02.08.2016

 T.C

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

 

          Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda özellikleri ve muamman bedelleri belirtilen  arsa vasıflı gayrimenkulleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri doğrultusunda açık arttırma usulü ile             üzerinde belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis salonunda  Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.

 

İhale tarihi: 02/08/2016

 

İhale saati: 10:00’da Başlıyacaktır.

 

          İhaleye katılmak için gerekli belgeler :

 

1-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz veya 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre kabul edilen teminat mektupları.

 

2-Tebligat için adres beyanı.

 

3-Gerçek kişiler için T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi,başkaları adına gireceklerse noter vekaleti.

 

4-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

 

5-İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşlerinden ücretsiz görülebilir veya 50 (Elli tl) bedelle satın alınır. Şartnamenin alındığına dair Tahsilat makbuzu.

 

6-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul  ve taahhüt eder.

 

7-Satılacak gayrimenkullerin mevkii ,ada no, parsel no, muamman bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri tabloda belirtilmiştir.

 

8-İhaleye 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.

 

9-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

S.NO

MÜLKİYETİ

TAŞINMAZIN VASFI

MEVKİİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ M2

MUAMMAN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE TARİH/SAATİ

1

Çeltik Bld.

Arsa

Tekke Tepesi

224

76

666.75

5.300,00

160,00

02/08/2016  10:00

2

Çeltik Bld.

Arsa

Tekke Tepesi

224

77

680.65

5.350,00

160,00

02/08/2016  10:10

3

Çeltik Bld.

Arsa

Tekke Tepesi

224

78

767.57

6.100,00

185,00

02/08/2016  10:20

4

Çeltik Bld.

Arsa

Tekke Tepesi

224

79

578.89

4.600,00

140,00

02/08/2016  10:30

5

Çeltik Bld.

Arsa

Tekke Tepesi

224

80

556.93

4.400,00

 

 
BİZİ TAKİP EDİN